Op zoek naar Romantiek – vervolg

Over Romantiek en Nostalgisch Verlangen
Kunstenaars van de vroege 19de eeuw maakten de wereld nét iets mooier. Of dramatischer. Het is de tijd van de Romantiek. Het Romantisch Landschap is schilderachtig, zonnig warm, of huiveringwekkend donker. Het combineert fantasie en werkelijkheid. Ook de schilders van de zee zetten de werkelijkheid naar eigen hand. Spontane emotie werd de drijfveer voor de kunst. Er is een grote aandacht voor gevoelens, verbeeldingskracht, de intuïtie. Voor drama’s en verhalen, over vroeger en in het nu. Romantiek en Nostalgisch verlangen liggen dicht bij elkaar.
2017, een eeuw verder vraag ik mij af is de Tijd van de Romantiek echt voorbij, of blijft er een enkele romanticus over en veel nostalgisch verlangen?

Het resultaat van mij onderzoek: Op zoek naar Romantiek is hierbij kort samengevat en hoort bij de installatie: ‘Over Romantiek en Nostalgisch Verlangen’.
Deze installatie is te zien tussen Pasen en Pinksteren tijdens de Kunstwandelroute Hummelo (http://www.kunstwandelroutehummelo.nl en https://www.facebook.com/kunstwandelRoutehummelo/

In juli en augustus is ‘Over Romantiek en Nostalgisch Verlangen’ te zien tijdens de kunstwandelroute rondom Kasteel Hackfort te Vorden

Romantiek – Nostalgie maar ook Melancholie, mijn onderzoek is met het maken van deze installatie zeker nog niet klaar.